Dự án 4

Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống con người , đối với sinh vật và sự phát triển kinh tế , văn hóa xã hội của đất nước , dân tộc và toàn nhân loại , bảo vệ môi trường để phát triển bền vững hiện đang là vấn đề cấp bách trên toàn thế giới , đặc biệt đối với các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam .

- Sự tăng trưởng về kinh tế , chính trị , và giữ môi trường bền vững cả ba mục tiêu của tất cả các quốc gia trên thế giới , nhận thức được tầm quan trọng nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước .

- Đảng và nhà nước ta hết sức coi trọng công tác bảo vệ môi trường , luật bảo vệ môi trường đã được quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 1993, đã và đang từng bước đi vào cuộc sống , nhiều văn bản dưới luật về bảo vệ môi trường cũng được ban hành , xử lý rác thải sinh hoạt một cách hợp lý đã và đang đặt ra những vấn đề bức xúc đối với hầu hết các tỉnh thành của nước ta , lâu nay rác thải thường được chôn lấp ở các bãi rác ,hình thành như một cách tự phát, hầu hết các bãi rác đều thiếu hoặc không có hệ thống xử lý ô nhiễm lại thường đặt ở gần khu dân cư,gây những tác động tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng .

- Mặc dù xử lý rác thải bằng phương pháp chôn lấp có một số ưu điểm như giá thành đầu tư thấp và chi phí vận hành nhỏ, nhưng nó không phải là biện pháp xử lý rác thải một cách triệt để hậu quả khi tình trạng môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng , mặt khác rác thải là nguồn tiềm tàng gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm , và chiếm dụng nhiều đất trong khi nhu cầu xử dụng đất cho các mục đích khác ngày càng tăng .

- Phương pháp chôn lấp này không còn phù hợp bởi lẽ việc tối ưu hóa sử dụng , đất đai đô thị cũng như các tiêu chí bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe , đòi hỏi một công nghệ mới tiên tiến và hiện đại hơn khoa học hơn , sự gia tăng nhanh chóng các tốc độ đô thị hóa và mật độ dân cư đã gây ra những áp lực đối với hệ thống quản lý rác như hiện nay việc lựa chọn công nghệ xử lý rác một cách hợp lý , có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường , các bãi chôn lấp rác thải như hiện nay không hợp vệ sinh các bãi rác này không được lót chống thấm và xả nước rỉ rác chưa qua xử lý , gây ô nhiễm môi trường đối với các khu vực xung quanh , và là nơi thuận lợi cho các loại côn trùng trung gian gây bệnh phát triển ,mặt khác tình trạng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm là nguy cơ gây hại đến sức khỏe cộng đồng , chăn nuôi cây trồng trong khu vực bị ô nhiễm là nguy cơ nguồn nước mạch và gây cản trở các hoạt động phát triển kinh tế xã hội .