CÔNG NGHỆ MÀNG MBR VÀ DỰ ÁN TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

• • • • • TIN HOT • • • • •

Chúng tôi đã chuyển tổng cộng 3 container 40ft đến chân công trình "Dự án xử lý và tuần hoàn tái sử dụng nước thải dệt nhuộm công suất 5.000m3/ngày" tại Bình Dương.

 

Dự án sử dụng 690 tấm màng MBR model SMU-30A, chia làm 15 khung inox, mỗi khung 46 tấm.

 

Dự kiến hoàn thành lắp đặt và vận hành thử nghiệm trong tháng 7/2022

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

 

Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Và Tư Vấn Nguyễn Hoàng

Website: www.nguyenhoangenvi.com

Email: nguyenhoang.envi.co@gmail.com

Hotline 24/7: 0966505225