Hợp Khối Công Nghệ AAO - MBR

 • XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CÔNG NGHỆ MODULE HỢP KHỐI

  Công nghệ xử lý nước thải hợp khối ứng dụng để tách các vật thể rắn lơ lửng trong nước thải khỏi pha lỏng để giúp cho nước thải sau xử lý đạt độ tinh khiết cao, chất lượng nước đảm bảo.


  Hiện nay rất nhiều các cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ đã đi vào hoạt động tuy nhiên vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, việc đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải gặp nhiều khó khăn do hệ thống thu gom nước thải phức tạp, quy hoạch các đường ống ngầm phức tạp, diện tích đất không có.

  Hệ thống xử lý nước thải hợp khối - Dạng Module là một giải pháp thích hợp cho Doanh nghiệp.


  Công nghệ xử lý nước thải hiện nay đang rất phát triển, đặc biệt là ứng dụng các công nghệ mới, thiết bị mới, quy trình mới trong xử lý nước thải, giúp rút ngắn được thời gian xử lý, giảm khối tích công trình xử lý, tiết kiệm năng lượng vận hành, an toàn chất lượng nước đầu ra sau xử lý.

  08 Tháng 06, 2023 Xem thêm